English

PoŔetna
Galerija
Graditelj
Replike
Literatura


Građevine hrvatskog predromaničkog crkvenog graditeljstva javljaju se na samom kraju VIII. i u osvit IX. stoljeća. Mnogobrojne i raznolike, razvijaju se u neprekinutom slijedu u rasponu od tri stotine godina, tijekom IX., X. i XI. st.

Početkom XII. st., ulaskom Hrvatske u sastav zemalja ugarske krune, u gradnji se ustaljuju novi oblici. Sam pojam predromanika (prije nečeg jasno definiranog) nehotice govori da je razdoblje jasno profiliranih oblika prošlo, a novo se još ne nazire. Glavnina ovih crkvica je, blago rečeno, čednih dimenzija... U stvari, većina ih se może smjestiti unutar okvira jednog većeg suvremenog dnevnog boravka, uz časne iznimke.
Upravo me je ta skromnost (u veličini, a ne u raznovrsnosti oblika), te njihova nenadmašna ljupkost, potakla da progovorim nekoliko riječi o njima. Moja namjera nije podrobno bavljenje ovom tematikom, niti detaljan opis morfoloških, arhitektonskih ili estetskih karakteristika predromaničkih građevina. To ću sa zadovoljstvom prepustiti struci, pa ću zainteresiranim posjetiteljima ove web stranice dati djelomični popis literature te nekolicinu linkova na postojeće web stranice s tom tematikom. Također ću ponuditi galeriju fotografija koje pokazuju šarenilo oblika, a nadasve ponosno ću zainteresiranima pokazati rezultat svoje očaranosti ovim crkvicama: njihove vjerne kamene modele.
Zahvaljujem Vam na posjeti.
Nikša ČorićBranimirovaGredaSplitskiPentagramTrpimirovTegurijZadarskiPleterPlutejSvNediljice
Webdesign: Nikša Čorić 2006.